Az erőforrások nem fenntartható hasznosítása egyszerre okoz környezeti károkat és jelent gazdasági kockázatokat. Európában különös fontossággal bír az erőforrások hatékony felhasználása, mivel a világ minden más részénél jobban függ az importált erőforrásoktól: az EU-ban felhasznált összes nyersanyag 40%-a importból származik.

Az erőforrás-hatékonyság javítása, mely mind gazdasági, mind szociális, mind környezeti, ökológiai szempontból előnyös hatásokkal bír, hat alapkoncepció mentén történik:

  • körforgásos gazdaság
  • az erőforrások kaszkádszerű hasznosítása,
  • hulladékhierarchia,
  • kiterjesztett gyártói felelősség,
  • ipari szimbiózis és
  • új üzleti modellek.

Forrás: „Erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé” („Resource efficiency: moving towards a circular economy”), az Európai Parlament 2015. július 9-i állásfoglalása (Eljárás: 2014/2208(INI))

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. mind a hat témakörhöz tud kapcsolódni széles körű kutatási, fejlesztési, szolgáltatási, tudásmenedzsment tevékenységei által.

Az erőforrás-hatékonyság javításának legfontosabb eszközrendszere a körforgásos gazdaság (’circular economy’), melyben minden nem megújuló anyag zárt ciklusban kering, tehát megvalósítása során minden anyagra hasznosítható nyersanyagként tekintünk, és ideális esetben új nyersanyagok – akár megújulók, akár nem – csak akkor kerülnek felhasználásra, ha másodlagos nyersanyagok nem állnak rendelkezésre.

A hulladékhierarchia (megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás, hasznosítás, ártalmatlanítás) alkalmazása révén elérhető a termékek lehető legjobb kihasználása, így a hulladéktermelődés gyakorlatilag nullára csökken, és végső soron a teljes gazdaság átállítható az ún. zéró hulladék (’zero waste’) modellre.

Az alábbi ábrán látható, hogy társaságunk milyen tevékenységekkel járul hozzá körforgásos gazdaság egyes folyamataihoz.

 

Kapcsolat:

KOÓS Ákos-osztályvezető, Biomassza Termelés és Hasznosítás Osztály

Cím: H-6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
Telefon: +36-30/372-0999
E-mail: akos.koos@bayzoltan.hu

CHRABÁK Péter-Circular Economy kutatási szakterület vezető, Rendszertervezés Osztály

Cím: H-3519 Miskolc, Iglói út 2.
Telefon: +36-30/660-9752
E-mail: peter.chrabak@bayzoltan.hu