Feladataink

 • Nemzetközi, régiók közötti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések kialakítása
 • Teljes körű nemzetközi projektmenedzsment
 • Pályázati Partnerség építése
 • Partnerhálózat fejlesztése
 • Képzés, disszemináció
 • Legjobb gyakorlatok feltérképezése és megosztása
 • Szakpolitikai fejlesztések, stratégiák

Hazai és EU-s célkitűzéseink

 • K+F ráfordítások növelése
 • Kutatási infrastruktúrák promóciója
 • Kutatói mobilitás és karrierfejlesztés,
 • Kutatás-fejlesztés társadalmi elismertségének növelése
 • Oktatás, képzés támogatása
 • Hazai és nemzetközi partnerség építése
 • K+F társadalmi dimenzió erősítése

Szakmai Területeink

 • Körkörös Gazdaság
 • Hulladékhasznosítás
 • Energiahatékonyság
 • Ipar, oktatás, kutatás szimbiózisa
 • Tudománykommunikáció
 • EURAXESS kutatói mobilitási program
 • Key Enabling Technologies

Részvétel nemzetközi programokban

 • EU K+F programok (FP5, FP6, FP7, HORIZONT 2020, EURATOM)
 • Európai Területi Együttműködési Programok: INTERREG, Central Europe, South-East Europe
 • CBC Határon Átnyúló Együttműködési Programok (HU-SK, HU-RO)
 • IEE (Intelligent Energy for Europe) program
 • Kétoldalú kormányközi együttműködések (magyar-izraeli, magyar-indiai, magyar-francia, magyar-osztrák TéT)

Nemzetközi Referencia Projektjeink

REFERENCIA lista

Elérhetőség

KURUCZ Katalin osztályvezető, Kutatási Trendek és Kapcsolatépítés

Cím: H-1116 Budapest, Kondorfa u. 1.
Tel.: +36-1/463-0500
Mobil: +36-30/412-1370
Fax: +36-1/463-0529
E-mail: katalin.kurucz@bayzoltan.hu